1. Hiệu trưởng: 

- Họ và tên: Ngô Thị Minh Ngát 

- Địa chỉ: Tựu Liệt Tam Hiệp Thanh Trì Hà Nội

- SĐT: 0962276988

2. Hiệu phó 1:

- Họ và tên: Vũ Thị Thanh Hà

- Địa chỉ: Huỳnh Cung Tam Hiệp Thanh Trì

- SĐT: 0976113786

3. Hiệu phó 2: 

- Họ và tên: Vũ Thị ánh Sao

- Địa chỉ: Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội

- SĐT: 0976322380